phonelink_ring

VIP

  • Dostaneš na začiatku každého kola Flash, Granát..
  • Chat Prefix VIP + TAG
  • Môžete si vyberať stále zbraňe.
  • Rezervovaný slot na serveri.
  • Bonusové HP za KILL + 3HP.
  • Bonusové HP za HS + 5HP.
  • Double Jump.
web Zobraziť vip výhody